Zwierciadło 01/2013. Beautiful and Lovely

Illustration for Polish magazine Zwierciadło 01/2013. Original tittle: "Ziarnko grochu czy prochu?"

You may also like

Duży Format 5/1220, 01/2017
2017
Johns Hopkins Health Review, no.1
2014
Zwierciadło, 10/2014
2014
Daddy's Pride
2013
Zwierciadło 08/2015. Eyes.
2015
Zwierciadło 01/2015. Body.
2014
ZNAK 743, 04/2017. Language of love
2017
Zwierciadło 02/2017
2017
Arguments
2013
"Pełnia piękna" (Beautiful You) by Chuck Palahniuk.
2016
Back to Top